Welkom in het VTI, School voor Wetenschap en Techniek

Techniek is de toekomst, ook jouw toekomst?

Het VTI is een school voor wetenschap en techniek, die voorbereidt op het hoger onderwijs enerzijds en op het professionele leven anderzijds. De vraag naar goed opgeleid technisch personeel is bijzonder groot. Het VTI past haar opleidingsvormen aan de hedendaagse beroepsprofielen aan. Vanaf het eerste jaar is er een degelijke algemene vorming met aandacht voor o.a. wiskunde en moderne technologie. Zo slaag je in het hoger onderwijs. Wie niet verder studeert, verkrijgt een diploma waarmee hij - maar ook zij - onmiddellijk aan de slag kan. De industriële sector vraagt dringend vakbekwame technici, bachelors en masters. De land- en tuinbouw, de milieuvoorzieningen, de voedingsindustrie, de beroepsorganisaties vragen technici, bachelors en masters met vooropleiding in de land- en tuinbouw of “plant, dier en milieu”.

Het VTI Poperinge, een STEM-school waar je thuis mag komen!

We bieden zowel voltijds technisch onderwijs als beroepssecundair onderwijs aan voor wie later wil werken in de industriële, wetenschappelijke of agrarische sector. Op onze campus zijn ook een internaat voor jongens en meisjes, het Centrum Leren en Werken – deeltijds beroepsonderwijs – en De Ast – school voor buitengewoon beroepsonderwijs – gehuisvest. Door de vele contacten en goede samenwerking met zowel de industrie als de agrarische en sociale sector verbeteren we constant de kwaliteit van ons onderwijs waarin we de STEM-didactiek de nodige aandacht geven. Onverminderde aandacht voor een degelijke algemene vorming en kennis zijn de kern van ons technisch en praktisch studieaanbod. Onze opleidingen geven jongeren een stevige basis waarop zij een toekomst kunnen bouwen in diverse bedrijven of ze bereiden jongens en meisjes evenzeer voor op hogere studies in diverse richtingen.

Met een enthousiast team van leerkrachten, leerlingenbegeleiders en ondersteunend personeel, en omkaderd met het nodige zorgbeleid, bieden wij alle leerlingen een stevige opleiding om hen te wapenen en hen een plaats in de toekomstige maatschappij te laten innemen. Ons motto is dan ook: “Iemand worden… samen bouwen aan de toekomst, met een hart voor techniek en voor elkaar!”

Stefaan Gyssels, directeur
Kristof Christiaen, adjunct-directeur
Marc Coene, technisch adviseur-coördinator