Studiekeuzebegeleiding

We vinden het van groot belang om onze leerlingen te helpen bij het nemen van de juiste beslissing wat betreft hun studiekeuze. De coördinatie is in handen van de GOK-coördinator. Hieronder geven we een overzicht van de studiekeuzebegeleiding in samenwerking met het CLB:

  • 1A & 1B: De school informeert over haar onderwijsaanbod. Het CLB vult aan met een infomoment m.b.t. het studiekeuzeproces, de structuur van het secundair onderwijs en de mogelijke richtingen aan de hand van infobronnen, zoals onderwijskiezer.be – hierbij wordt vooral gefocust op de logische vervolgrichtingen.
  • 2 tso & BVL: De richtingen binnen de school worden voorgesteld door de school zelf op het moment van het infomoment van het CLB. Het CLB voorziet in een infomoment m.b.t. het studiekeuzeproces, de structuur van het secundair onderwijs en de mogelijke richtingen aan de hand van infobronnen, zoals onderwijskiezer.be – hierbij wordt vooral gefocust op de logische vervolgrichtingen.
  • 4 tso & bso: De school besteedt aandacht aan alle keuzemogelijkheden na de tweede graad. Het CLB geeft een kort infomoment: toelichting van onderwijskiezer + uitnodiging van leerling indien er individuele vragen zouden zijn.
  • 6 tso: De school begeleidt de leerlingen naar de SIDIN beurs en/of de schoolverlatersbeurs. Er wordt nagedacht over de organisatie van een infoavond voor hoger onderwijs (vb. leerkrachten eventueel bij studiekeuze-avond). In het Open Leercentrum wordt talrijke info aangereikt m.b.t. hoger onderwijs. Het CLB voorziet in een infomoment m.b.t. het studiekeuzeproces, de structuur van het hoger onderwijs, Se-n-Se,… aan de hand van infobronnen, zoals onderwijskiezer.be – hierbij wordt vooral gefocust op de logische vervolgrichtingen.
  • 6 bso: Het CLB geeft een kort infomoment in de klas.
  • 7 bso: De school begeleidt de leerlingen naar de schoolverlatersbeurs. In het Open Leercentrum wordt talrijke info aangereikt m.b.t. hoger onderwijs. Er is een infomoment vanwege het CLB m.b.t. het vervolgaanbod en de arbeidsmarkt aan de hand van infobronnen, zoals onderwijskiezer.be – hierbij wordt vooral gefocust op de logische vervolgrichtingen.