School

De rubriek 'school' heet je welkom in het VTI. Je vindt er het pedagogisch project van onze school, het schoolreglement, de dagindeling, info rond leerlingen- en ouderraad, en niet te vergeten: onze promofilm, de moeite waard om even te bekijken!