Rijbewijs op School

Jaarlijks stappen we mee in het project Rijbewijs op School, waarbij leerlingen die 17 jaar geworden zijn hun theoretisch examen kunnen afleggen op school en er ook de nodige lessen kunnen volgen. De lessen worden gegeven door een erkende rijschoolinstructeur, het examen wordt afgenomen door een erkend examencentrum.

Meer info leest u op: http://www.rijbewijsopschool.be/.