Proefveldwerking Schipvaarthoeve

Doelstellingen

 • Het uittesten van verschillende variëteiten onder praktijkomstandigheden en het evalueren van deze resultaten.
 • Nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe teelttechnieken evenals de verbetering van bestaande technieken.
 • De ontwikkeling en versterking van de dienstverlening en navorming met betrekking tot de agrosector.
 • Het onderzoeken hoe we de milieutechnische eisen optimaal kunnen inpassen in de gangbare akkerbouwteelten met aandacht voor milieu en omgeving.
 • Leerlingen laten kennismaken met het onderzoek en de verschillen tussen variëteiten en teelttechnieken te leren ervaren en inzien.
 • Daarnaast is de Schipvaarthoeve een productiebedrijf waar naast akkerbouwteelten, ook groenten en fruit geteeld en verkocht worden.

    

Verkoop fruit en groenten

Vanaf half augustus tot begin maart worden fruit en groenten die op de Schipvaarthoeve geteeld worden, te koop aangeboden. Ook groenten en/of sierplanten uit de afdeling tuinbouw van het VTI worden er verkocht.

Tijdstippen van verkoop:

 • maandag: van 15.00 u. tot 18.00 u.
 • woensdag: van 09.00 u. tot 12.00 u.
 • vrijdag: van 09.00 u. tot 12.00 u.
   

Contact

Proefbedrijf Schipvaarthoeve
Schipvaartweg 8
8970 Poperinge
057 34 65 55
0478 58 32 53
patrick.vermeulen@vsop.be
 

Bezoeken en studievergaderingen

 • Proefveldbezoeken: eind juni - begin juli
 • Studieavond granen: 20/09/2017 - uitnodiging
 • Studieavond voedergewassen: 31/01/2018 - uitnodiging

          LCV actueel 2018
          Presentatie voorstelling workshop biofilter
          Onkruidbestrijding maïs
          Optimaal inzetten van ruwvoeders op een melkveebedrijf

          Proefresultaten aardappelen 2018
          Presentatie voorstelling workshop biofilter
          BDB bladbemesting KIELDRECHT 2018 SNAPP
          Actualiteiten voorjaar 2018
          Geïntegreerde aanpak van plaag en alternaria

De vergaderingen zijn gratis bij te wonen. Indien u een uitnodiging wenst te ontvangen gelieve een e-mail te sturen naar patrick.vermeulen@vsop.be  met uw gegevens.
 

Aangelegde proeven en resultaten

Op verschillende gangbare akkerbouwteelten worden teelttechnische proeven aangelegd. In de verschillende teelten worden rondgangen tijdens het groeiseizoen georganiseerd. In het najaar worden alle resultaten voorgesteld in de verschillende studievergaderingen.

Aardappelen
Hier werken we samen met diverse instellingen waarbij de resultaten gebundeld worden voor het landbouwcentrum aardappelen (LCA).

 

Rassenonderzoek
Verschillende rassen worden in het groeiseizoen opgevolgd en beoordeeld op diverse parameters. Er is tevens een vergelijking van opbrengst en kwaliteit van deze friet- en chipsvariëteiten.

Onkruidsbestrijding
Verschillende herbicide combinaties worden vergeleken in praktijkomstandigheden.
Effluenttoediening
Gebruik van reststromen komt in de landbouw steeds meer aan bod waarbij we de invloed van verschillende dosissen op de kwaliteit opvolgen.
Bemestingsproef
Een betere benutting van de toegediende stikstofmeststoffen proberen te krijgen door rijenbemesting om het nitraatresidu in het najaar te beperken.
Resultaten proefveldonderzoek aardappelen
- Brochure aardappelen 2017
- Brochure aardappelen 2016
Brochure aardappelen 2015
Brochure aardappelen 2014
Brochure aardappelen 2013
Brochure aardappelen 2012
Brochure aardappelen 2011

Granen
Hier werken we samen met diverse instellingen waarbij de resultaten gebundeld worden voor het landbouwcentrum granen (LCG).

Rassenonderzoek
Verschillende rassen worden in het groeiseizoen opgevolgd en beoordeeld op diverse parameters, zoals groei en ziekteresistentie. Er is tevens een vergelijking van opbrengst en kwaliteit.

Fungicidenbestrijding
Verschillende fungicidenmiddelen worden vergeleken op werking en opbrengst.

Onkruidbestrijding
Nieuwe herbiciden worden vergeleken en beoordeeld naar werking op de verschillende onkruiden.
Graanhaantje
Wat is de invloed van het graanhaantje op de opbrengst en vergelijking van een aantal insecticiden.

Resultaten proefveldonderzoek granen
- Graanproeven 2017
- Graanproeven 2016
Graanproeven 2015 
Graanproeven 2014 
Graanproeven 2013
Graanproeven 2012
Graanproeven 2011

Voedergewassen
Hier werken we samen met diverse instellingen waarbij de resultaten gebundeld worden voor het landbouwcentrum voedergewassen (LCV).

Rassenonderzoek
Verschillende rassen worden in het groeiseizoen opgevolgd en beoordeeld op diverse parameters, zoals groei en ziekteresistentie. Er is tevens een vergelijking qua opbrengst van de verschillende kuil- en korrelmaïsrassen.
Onkruidbestrijding
Nieuwe herbiciden worden vergeleken en beoordeeld naar werking op de verschillende onkruiden.

Oogsttijdstipbepaling
Verschillende rassen worden op verschillende zaaidata gezaaid en de evolutie van het drogestofgehalte word hier opgevolgd om een optimaal oogsttijdstip te kunnen bepalen.

Evolutie droge stof bij kuilmaïs 2015
Evolutie droge stof bij kuilmaïs 2013
Evolutie droge stof bij kuilmaïs 2012

Bladluistelling
Gedurende het groeiseizoen word de aanwezigheid van bladluizen opgevolgd om een eventuele behandeling te adviseren.
Resultaten proefveldonderzoek voedergewassen
- Studieavond voedergewassen 2018
- Brochure maïs 2017
- Brochure maïs 2016
Brochure maïs 2015
Brochure maïs 2014
Brochure maïs 2013
Brochure maïs 2012

 

Suikerbieten
Demo rassen.
Fruitteelt
Demo rassen appel en peer.

Rabarber
Demo rassen industrie en veiling.

Grasland
Rassenvergelijking op roest en opbrengst.