Overleg

Naast de communicatie met ouders en leerlingen, vormt overleg op school een belangrijk onderdeel van onze werking, zowel op school- als campusniveau als binnen de scholengemeenschap. Een korte opsomming:

De school

 • Directieteam
 • Kaderteam
 • Pedagogisch kader
 • Pedagogische raad
 • Lokaal Onderhandelingscomité VTI-CLW (LOC VTI-CLW)
 • Vakgroepwerking
 • Personeelsvergadering
 • Werkgroep Taalbeleid
 • Redactie Kijk Op
 • Diverse denktanks en werkgroepen

De campus

 • Campusraad (CAR)
 • Lokaal Onderhandelingscomité campus (LOC campus)
 • Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk campus (CPBW campus)
 • Ondersteunend personeel campus (OSP campus)
 • Pastoraal Dragende Groep (PDG)
 • Overleg werken & veiligheid
 • Stuurgroep Feestcomité

De scholengemeenschap

 • Het schoolbestuur
 • Raad van Directeurs (RvD & RvD+)
 • Overlegcomité voor de Scholengemeenschap (OCSG)
 • Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Scholengemeenschap (CPBW SG)
 • Overleg internaatsbeheerders
 • Overleg coördinatoren ICT
 • BaSO-overleg (basis- en secundair onderwijs)
 • Kernredactie Kijk Op