01/09/18

do, 09/28/2017 - 10:53 -- vti

De juiste studiekeuze maken na de basisschool wordt gemakkelijker: BERTINUS COLLECTIEF POPERINGE zet vanaf 1 september 2018 in op één eerstegraadsschool.

De leerling centraal

Bertinus Collectief wil een schoolomgeving creëren waarin elke leerling steeds opnieuw alle kansen krijgt om volop tot ontwikkeling te komen.

Warm nest

Wij garanderen een warme overgang van je vertrouwde basisschool naar het secundair onderwijs.  Met je leeftijdsgenoten ga je samen op ontdekkingstocht en verken je je mogelijkheden.  We nemen de tijd om je te laten groeien. Als je je goed voelt in de groep, lukt alles beter.

Eigen pedagogisch project

De visietekst van Bertinus Collectief is de basis voor het pedagogisch project, aangepast aan de leeftijd en eigenheid van de leerling van de eerste graad. 

Uitdagend leren voor elke leerling

We durven de lat hoog leggen voor elke leerling. Dit willen we realiseren met kei-wijze leerkansen. Zo word je uitgedaagd om de eigen grenzen te verleggen. 

Goed uitgebouwd zorgbeleid

De zorg in de basisschool is het uitgangspunt voor onze zorg en begeleiding. We zetten in op goed overleg tussen leerling, ouders, schoolteam en CLB.  Elke leerling kan rekenen op gespecialiseerde interne begeleiding als het eventjes moeilijk wordt.

Twee jaar hetzelfde begeleidingsteam

Elke leerling wordt in onze eerste graad begeleid door een vast begeleidingsteam. Op die manier kunnen we je beter leren kennen en begeleiden naar een goede keuze voor de tweede graad.

Ruim aanbod

Door ons ruim aanbod van studierichtingen binnen dezelfde school krijg je de meeste kansen om een goede keuze te maken. 

Aparte A- en B-stroom

In de A-stroom leggen we de nadruk op een sterke theoretische kennis gekoppeld aan het ontdekken van je sterktes en interesses in functie van je verdere studiekeuze.

Binnen de B-stroom krijg je een degelijke theoretische basis en maak je kennis met de verschillende beroepsopleidingen van Bertinus Collectief.

Inzetten op talenten

We leven in een snel veranderende maatschappij, beroepen van vandaag kunnen morgen verdwenen zijn en nieuwe beroepen ontstaan.  Mensen moeten flexibel zijn.  Onze eerstegraadsschool wil tijd nemen om samen met jou je talenten te ontdekken en te benoemen.

Optimale oriëntering naar de tweede graad

We willen dat elke leerling de beste studiekeuze maakt voor de tweede graad.  Gedurende twee jaren nemen we samen de tijd om studierichtingen te verkennen op basis van je interesses, mogelijkheden en talenten.

Internaat op maat

We zetten in op één internaat waar de leerlingen van de eerste graad samen leven en leren en zich thuis voelen.