Naschoolse vorming voor land- en tuinbouw

Informatica-opleidingen (toegepast voor land- en tuinbouwgebruik)

Computergebruik, internet en e-mail, beveiliging van de computer, E-loket, veeportaal, …

Opleidingen techniek in land- en tuinbouw

Elektriciteit, metselen, afstellen, onderhoud en gebruik machines, …

Andere opleidingen

Bijenteelt, tuinaanleg en –onderhoud, bloemschikken, …

Bovenstaande opleidingen zijn enkel voor land- en tuinbouwers in hoofd- of bijberoep of medewerkers. 
Ze kunnen individueel of met een vereniging gevolgd worden. 
Voor inlichtingen tel. 057 34 65 59 of marc.coene@vsop.be

G-Rijbewijs voor land- en tuinbouwvoertuigen

Alle info te verkrijgen via de Rijschool Hoppestreek (zie partners).

Proefveldwerking 

Ieder jaar worden praktijkproeven aangelegd op diverse gewassen. De resultaten worden in een aantal studievergaderingen voorgesteld (zie partners).