Leerlingenraad

Samenstelling van de leerlingenraad

 • Voorzitter: Victor Van Oost
 • Secretaris: Maxim Vandewiele
 • Penningmeester: Bram Boone
   

Doelstellingen leerlingenraad

Als leerling moet je op school mee kunnen denken, praten, overleggen, beslissen, … over wat er op school en in de klas gebeurt. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft bij jullie (ideeën, voorstellen, vragen, bekommernissen, moeilijkheden…) en daarop inspeelt. Op school moet er ruimte zijn om met die dingen voor de dag te komen en er iets mee te doen. Met een groot woord gaat het eigenlijk over  ‘participeren’: mee kleur en vorm geven aan de school. 

De leerlingenraad van het VTI wil:

 • Advies uitbrengen op het vlak van schoolorganisatie (vb. schoolkalender, examenroosters, uurroosters, praktische regelingen enz.) .
 • Alle andere leerlingen informeren over wat ze doet en over de standpunten die ze formuleert naar de school toe.
 • Alle andere leerlingen op regelmatige basis bevragen over het goed functioneren van de school.
 • Actief schoolactiviteiten ondersteunen.
 • Leuke activiteiten met een meerwaarde voor zichzelf, de school én alle leerlingen organiseren.
   

Activiteiten

 • Dag van de jeugdbeweging
 • Gezelschapsspelen over de middag
 • Sint op school
 • Filmweek
 • Dikke truiendag
 • Koekenverkoop
 • Jaarlijkse uitstap met de leerlingenraad
 • Voetbaltornooi op woensdagmiddag
 • Volksspelen op Open School