Extra muros

Een technische opleiding volg je niet enkel tussen de schoolmuren. In de loop van het secundair onderwijs worden heel wat lesvervangende activiteiten georganiseerd die een onderwijzende en opvoedkundige meerwaarde hebben.

We denken aan:

  • een didactische uitstap, zoals een bedrijfsbezoek;
  • een pedagogische excursie in het kader van algemene vakken (bv. stads- of museumbezoek);
  • een meerdaags project, passend in de algemene ontwikkeling van onze jongeren;
  • een meerdaagse reis in het kader van de opleiding;
  • een culturele activiteit, zoals een toneelvoorstelling of een muziekconcert;
  • een georganiseerde activiteit in het kader van verkeerseducatie
  • ...