7IH (Industriële houtbewerking)

wo, 11/11/2015 - 14:41 -- vti

De leerling leert hedendaagse volwaardige industrieel gerichte uitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industriële constructies zijn gemaakt met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert industriële houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Het kunnen werken met CAD/ CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer, via een vorm van werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren en past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Het specialisatiejaar bso industriële houtbewerking is voornamelijk georiënteerd op het industrieel procesmatig handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

De logische vooropleiding is de 3de  graad houtbewerking of houtbewerkingsnijwerk. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en houtgerelateerde praktische aanleg vereist.

De leerling verwerft het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van industrieel houtbewerker binnen de schrijnwerkerij, meubelmakerij en timmerwerk of machinebediener van traditionele en gestuurde machines uit te oefenen. Een meestergastfunctie of, indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, zelfstandige houtverwerker zijn mogelijkheden. Een vervolgstudie in Se-n-Se hout constructie- en planningstechnieken is een mogelijkheid. Mits voldoende capaciteiten en inspanningen is doorstromen naar een professionele bacheloropleiding mogelijk.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
12
Engels
1
Frans
2
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
project algemene vakken
4
wiskunde
1
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
20
industriële houtbewerking
20
stage (2 weken)
WEEKTOTAAL
32