6TG (Tuinbouw en groenvoorziening)

wo, 11/11/2015 - 14:55 -- vti

De leerling leert werkzaamheden in verband met aanleg en onderhoud van groene ruimten en beplantingen onder begeleiding uitvoeren. De leerling leert tuinbouwgewassen (groenten, fruit, snijbloemen, potplanten, houtachtige gewassen e.a.) onder begeleiding of in team vermeerderen, verzorgen, verwerken en commercialiseren. De leerling leert onder begeleiding of in team bloemen- en plantenarrangementen maken. Hij leert machines die courant worden aangewend binnen de tuinbouwsector bedienen, controleren, afstellen en onderhouden. Hij verwerft rijvaardigheid en bekwaamheid om, binnen de wettelijke voorzieningen, allerlei tuinbouwvoertuigen en -machines te besturen zowel op de openbare weg als op privéterreinen.

De leerling moet voldoen aan de instapvereisten van de 3de  graad bso. De logische vooropleiding is de 2de  graad bso plant, dier en milieu(technieken).

De leerling kan als beginnend tuinier en groenarbeider werken bij tuinaannemersbedrijven of bij openbare diensten. Hij kan als beginnend werknemer of bedrijfsverzorger werken bij diverse soorten tuinbouwproductiebedrijven. Hij kan ook aan de slag als beginnend medewerker bij een bloemen- en tuincentrum. Na de 3de  graad bso kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via de specialisatie bso land- en tuinbouwmechanisatie of tuinaanleg en -onderhoud of tuinbouwproductie of bloemsierkunst of bosbouw en bosbeheer. Mits voldoende capaciteiten en inspanningen is doorstromen naar een professionele bacheloropleiding mogelijk.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
9
Frans
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
project algemene vakken
4
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
23
toegepaste economie
2
algemene techniek
3
tuinbouw en groenvoorziening
18
stage (1 dag per week)
WEEKTOTAAL
32