6L (Landbouw)

wo, 11/11/2015 - 14:45 -- vti

De leerling leert landbouwdieren huisvesten, verzorgen, voederen, fokken, selecteren en er op een sociaal, economisch en ecologisch aanvaardbare manier mee omgaan en produceren. Verder leert hij akkerbouwgewassen (graangewassen, aardappelen, bieten, openluchtgroenten e.a.) onder begeleiding verzorgen, verwerken en commercialiseren. Hij leert machines, die worden aangewend binnen een doorsnee landbouwbedrijf, bedienen, controleren, afstellen en onderhouden. Hij verwerft rijvaardigheid en bekwaamheid om landbouwvoertuigen en -machines te besturen binnen de wettelijke voorzieningen zowel op de openbare weg als op privéterreinen.

De leerling voldoet aan de instapvereisten van de 3de  graad bso. De logische vooropleiding is de 2de  graad bso (tso) plant, dier en milieu(technieken).

De leerling kan tewerkgesteld worden als bedrijfsverzorger op landbouwbedrijven. Na de 3de graad bso kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via de specialisatie bso land- en tuinbouwmechanisatie of veehouderij en landbouwteelten.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
9
Frans
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
project algemene vakken
4
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
23
toegepaste economie
2
algemene techniek
3
landbouw
18
stage (1 dag per week)
WEEKTOTAAL
32