6H (Houtbewerking)

wo, 11/11/2015 - 14:40 -- vti

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van interieurelementen, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk en houtbouwsystemen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met technieken, eigenschappen en mogelijkheden van materialen. Centraal staat duurzaamheid. Hij stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het werken met CAD/CAM en CNC is een basisvaardigheid. De ervaringen op de werkvloer via werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

De vooropleiding is de bso hout. Voorinstromers uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en houtgerelateerde praktische aanleg vereist.

De leerling uit een 3de  graad bso houtbewerking kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar bso dat logisch volgt op de 3de  graad bso houtbewerking is industriële houtbewerking. Na het beëindigen van de 3de graad bso Houtbewerking kan hij terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf. Indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
9
Frans
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
project algemene vakken
4
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
23
realisaties houtbewerking
23
stage (2 weken)
WEEKTOTAAL
32
bedrijfsbeheer (vrije keuze)
2