6DLTW (Dier-en landbouwtechnische wetenschappen)

wo, 11/11/2015 - 11:43 -- vti

De leerling verwerft inzicht in de verzorging van en de voederwinning voor dieren. Hiervoor krijgt de leerling een sterke wetenschappelijke basis. Daarnaast leert de leerling de vaardigheden om te plannen, te coördineren en te controleren. Er gaat aandacht naar financieel beheer, administratie en registratie.  In een optioneel gedeelte wordt gekozen voor akkerbouw en voederwinning, hierbij leert de leerling grasland beheren en akkerbouwgewassen produceren, verzorgen, verwerken en commercialiseren.

De meest logische vooropleiding is de 2de graad tso plant-, dier- en milieutechnieken of biotechnische wetenschappen.

De leerling kan doorstromen naar een professionele bachelor in de agro- en biotechnologie (waaronder diverse specialisaties) met een brede wetenschappelijke basis. De leerling kan zich nog verder bekwamen door het volgen van een Se-n-Se opleiding Agro- en groenmechanisatie of Agro- en groenbeheer. Afgestudeerden hebben de volgende tewerkstellingsmogelijkheden: zelfstandig ondernemer of bedrijfsverzorger, technisch medewerker in de toeleverende of verwerkende nijverheid, leidinggevende medewerker bij openbare diensten: proefcentra, mestbank, melkcontrole, controlemechanismen, bedrijfsvoorlichting,….

Academische bachelor

2 %

bio-ingenieurswetenschappen,

biowetenschappen,  …

Professionele bachelor

58,5 %

agro- en biotechnologie, ..

Andere

40,5 %

Se-n-Se, werknemer, zelfstandige, …

 

 

 

 

 

 

 

 (bron: VVKSO, 2013)

 
Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
14
aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
geschiedenis
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
2
wiskunde
2
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
18
toegepaste economie
1
toegepaste biologie
2
toegepaste chemie
2
toegepaste fysica
1
algemene techniek
2
dier- en landbouwtechnische wetenschappen
10
stage (2 weken)
WEEKTOTAAL
32
bedrijfsbeheer (vrije keuze)
2