5EM (Elektromechanica)

wo, 11/11/2015 - 11:24 -- vti

De leerling verwerft competenties m.b.t. het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen. De leerling leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties. Belangrijk hierbij is dat hij veilig, kostprijs en milieubewust leert werken. Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, wetenschappelijke modellen en leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software. De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

De logische vooropleiding is de 2de graad tso elektromechanica. Instromen uit een andere studierichting van de 2de graad is minder relevant.

Door te slagen in de 3de graad tso elektromechanica verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs. De studierichting elektromechanica is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs van één cyclus zoals bachelor binnen het domein van de elektromechanica of de initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs groep 1.

Academische bachelor

6,1 %

industriële wetenschappen: elektromechanica, …

Professionele bachelor

69,7 %

elektromechanica, autotechnologie, mechanische ontwerp en productietechnieken, elektronica-ict, bouw, onderwijs

Andere

24,2 %

Se-n-Se, werknemer, zelfstandige, …

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: VVKSO, 2013)

 

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
16
aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
geschiedenis
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
2
wiskunde
4
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
18
elektromechanische processen
18
WEEKTOTAAL
34
bedrijfsbeheer (vrije keuze)
2