5A (Auto)

wo, 11/11/2015 - 13:27 -- vti

De leerling leert werkzaamheden uitvoeren aan diverse soorten voertuigen. De leerling leert via gebruik te maken van digitale technische informatie, motoren, rollend gedeelte en chassis monteren en demonteren. Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Hij leert gegevens verwerken alsook tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leert hij gebruik te maken van professionele software. De leerling leert op een praktische manier de noodzakelijke basiskennis van de auto elektriciteit kennen. De leerling leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. De leerling leert de realiteit van een garage kennen.

De logische vooropleiding is de 2de graad bso basismechanica.

De leerling verwerft in de 3de graad bso auto de startkwalificatie om het beroep van automekanieker te kunnen uitoefenen. De leerling uit een 3de graad bso auto kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar dat logisch volgt op de 3de graad bso auto is bedrijfsvoertuigen. Daarnaast kan ook het specialisatiejaar land- en tuinbouwmechanisatie gevolgd worden.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
9
Frans
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
project algemene vakken
4
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
23
realisaties auto
23
stage (2 weken)
WEEKTOTAAL
32
bedrijfsbeheer (vrije keuze)
2