50 Jaar VTI

Het VTI Poperinge bestond 50 jaar in het schooljaar 2011-2012!

"In het schooljaar 1961-1962 werd in de gebouwen van het klooster en de school van de Zusters Paulienen in de Boeschepestraat een technische afdeling opgericht door de toenmalige directeur van het Ieperse VTI. Welgeteld 74 leerlingen kregen er les…"

Vijftig jaar later was de school letterlijk, maar ook figuurlijk gegroeid. Daarom vierde ons VTI in het schooljaar 2011-2012 haar 50ste verjaardag met een aantal activiteiten voor iedereen die van dichtbij of veraf met de school te maken heeft.

Met Open School 2012 verscheen ter gelegenheid van 50 jaar VTI Poperinge een jubileumuitgave van het vroegere schoolblad “Iemand”. Het blad bood de lezer een boeiende bloemlezing van de afgelopen 50 jaar, rijkelijk gekleurd met uniek fotomateriaal.

        

Op 20 april 2012 organiseerde de school een feest voor de leerlingen: we toverden de speelplaats om tot een heus TMF-Stressfactor festivalterrein waar muziek en optredens de toon zetten. Daarvoor konden de leerlingen vooraf zelf hun programma samenstellen door te stemmen op de affiche van hun keuze.

         

Ook het brede publiek proefde mee van de verjaardag: Open School 2012 (eerste zondag van juni) stond in het teken van 50 jaar VTI. We doken in het rijke archief en namen een kijkje in de geschiedenis. Er was een academische zitting, waarop genodigden onder meer een voorstelling kregen van de jubileumuitgave van “Iemand”, het vroegere schoolblad. Ook de laatstejaarsleerlingen werkten in het kader van de 50ste verjaardag aan een eigen jaarboek, dat ze als geschenk kregen op hun proclamatie (eind juni) bij het verlaten van de school.