4IW (Industriële wetenschappen)

wo, 11/11/2015 - 10:13 -- vti

De leerling verwerft de competenties om op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen te onderzoeken. Hij leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten. Daarnaast leert men ontwerpen en gegevens verwerken met behulp van professionele software. Door het opmaken van zijn eigen planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen.

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennis gemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was, maar wiskundig-wetenschappelijke en technologische interesse en motivatie zijn een pluspunt.

Na de 2de graad tso industriële wetenschappen heeft de leerling vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting industriële wetenschappen in de 3de graad tso mogelijk maken. Deze studierichting is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs. De leerlingen hebben ook een goede basis om de 3de graad tso elektromechanica of elektriciteit-elektronica te volgen.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
23
aardrijkskunde
1
chemie
1
Engels
2
Frans
3
fysica
1
geschiedenis
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
wiskunde
6
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
11
toegepaste wetenschappen en engineering
11
WEEKTOTAAL
34