4HT (Houttechnieken)

wo, 11/11/2015 - 10:32 -- vti

De leerling leert hedendaagse volwaardige opdrachten in hout, bestemd voor binnen- en buitentoepassingen, hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen en materiaalstaat zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen zijn geïntegreerd doorheen de opleiding. Hij leert basismachines instellen en bedienen. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren.

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie bouw- en houttechnieken volgde, maakte kennis met aspecten van hout. Elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was.

Hierna volgt als meest logische richting de 3de graad houttechnieken.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
18
aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
geschiedenis
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
wiskunde
3
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
14
onderzoek
3
organisatie
4
realisaties houttechieken
7
WEEKTOTAAL
32