4BM (Basismechanica)

wo, 11/11/2015 - 12:23 -- vti

De leerling maakt kennis met: basisbegrippen uit de elektriciteit en mechanica; moderne technologie binnen het vakgebied; 3D-ontwerpen en uitvoeringen; basisvaardigheden van moderne verbindingstechnieken met verschillende materialen; moderne vormgevingstechnieken inoefenen; onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen; (de)monteren om het werkingsprincipe van systemen te begrijpen; noodzakelijke attitudes met speciale aandacht voor veilig handelen, zorg dragen voor milieu en eigen gezondheid en die van anderen; door het bijsturen van zijn planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen.

De leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad bso. Wie vooraf in het beroepsvoorbereidend leerjaar het beroepenveld nijverheid of metaal volgde, heeft kennis gemaakt met de richting. Dit geldt ook voor leerlingen uit de basisopties mechanica-elektriciteit en industriële wetenschappen. Elke gemotiveerde leerling kan instappen. Van leerlingen die instromen, wordt een minimum van technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

Na de 2de graad bso basismechanica is het de bedoeling dat de leerling een keuze maakt voor de 3de graad bso auto.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
11
Frans
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
project algemene vakken
6
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
21
realisaties basismechanica
21
WEEKTOTAAL
32