3PDMT (Plant-, dier- en milieutechnieken)

wo, 11/11/2015 - 10:36 -- vti

De leerling leert de basisbeginselen van groei, ontwikkeling en verzorging van planten en dieren. Hij bestudeert de inwendige en uitwendige bouw van planten en dieren. De leerling leert planten en dieren herkennen en benoemen. De leerling leert diergedragingen observeren en afleiden hoe ze die moeten hanteren. De leerling leert aan de hand van milieustudie welke invloed bodem en klimaat hebben op de groei en ontwikkelingsprocessen van planten en dieren. De leerling leert op een respectvolle en verantwoorde wijze omgaan met planten en dieren.

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de  graad tso. Wie vooraf de basisoptie agro- en biotechnieken volgde, heeft reeds kennis gemaakt met de studierichting land- en tuinbouw. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was.

De meest voor de hand liggende vervolgopleidingen zijn: 3de  graad tso dier- en landbouwtechnische wetenschappen en 3de  graad tso planttechnische wetenschappen. Leerlingen die toch meer praktisch aangelegd zijn, kunnen doorstromen naar: 3de  graad bso landbouw of 3de  graad bso tuinbouw en groenvoorziening.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
17
aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
geschiedenis
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
wiskunde
3
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
15
toegepaste biologie
2
toegepaste chemie
2
toegepaste fysica
2
algemene techniek
1
plant-, dier- en milieutechnieken
8
WEEKTOTAAL
32