3EM (Elektromechanica)

wo, 11/11/2015 - 10:18 -- vti

De leerling verwerft de competenties om wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren die hij aftoetst bij toepassingen in technologische realisaties. Talenkennis en -vorming is in deze studierichting een belangrijk aspect i.f.v. analyses en rapportering. Hij leert ontwerpen en gegevens verwerken m.b.v. professionele software. Door het opmaken van zijn eigen planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen.

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie mechanica-elektriciteit of industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennis gemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was, maar gezien het doorstromingskarakter zijn de algemene vakken taal en wiskunde belangrijke factoren in de oriëntering van de leerlingen. Bovendien is interesse hebben voor technologie en techniek een pluspunt.    

Na de 2de graad tso elektromechanica heeft de leerling vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting elektromechanica in de 3de graad tso mogelijk maakt. Deze studierichting is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
18
aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
2
geschiedenis
1
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
wiskunde
4
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
16
mechanica
2
toegepaste chemie
1
toegepaste fysica
1
elektriciteit
3
elektrische schakeltechnieken
2
elektromechanische processen
7
WEEKTOTAAL
34