2ABT (Agro- en biotechnieken)

wo, 11/11/2015 - 10:05 -- vti

De leerlingen leren de behoeften en noodzaak van voeding voor mens en dier ontdekken. Daarna wordt onderzocht welke middelen er nodig zijn om voedsel voor mens en dier te produceren. Via experimenten verwerven ze inzicht in de factoren die het productieproces beïnvloeden en leren ze zelf plantaardig en dierlijk voedsel produceren. Tot slot worden hun eigen producties geëvalueerd. Daarnaast leren ze ook dat een mens behoefte heeft aan groen en verfraaiing en een gezond leefmilieu. De algemene vorming blijft een heel belangrijk gegeven.

Vakken: 
ALGEMENE VAKKEN
22
aardrijkskunde
1
Engels
2
Frans
3
geschiedenis
2
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding
2
muzikale opvoeding
1
natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
wiskunde
4
TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VAKKEN
10
realisatietechnieken Plant, Dier en Milieu
5
techniek
2
toegepaste wetenschappen
3
WEEKTOTAAL
32